Szakvizsgák:

  • - pszichoterápia,
  • - szak- pszichoterapeuta, magatartásterapeuta az European Association for Behaviour and Cognitive Therapy követelményinek is megfelelő képzésen, valamint relaxációs és szimbólum-terapeuta,
  • - neurológia, 
  • - gyermekneurológia

Absztrakt, VIKOTE kongresszus 2014.

 

Bátfai Ágnes

Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, Budapest

Magánpraxis, Hatvan

 

Az előadás konkrét példákon keresztül bemutatja, hogy a szimbólumterápiában, az imaginatív-meditatív munka során hogyan mutatkoznak meg a diszfunkcionális kognitív sémák és, hogy ez miért lehetséges.

 

kulcsszavak: 

relaxáció, imagináció-meditáció, szimbólum, szimbólumterápia, belső kép, séma, diszfunkcionális séma

 

A szimbólumterápia relaxációra, autogén tréningre épül. Az autogén tréningnek fejlődés-lélektani, pszicho-fiziológiai megalapozottsága van. Életünk folyamán az élményeink testérzetekhez kapcsolódnak, képekbe sűrűsödnek. Az autogén tréning gyakorlatai során megjelenő testérzetek felidéznek korábbi élményeket, melyek lehetnek nem verbálisan rögzült illetve preverbális korból származó emlékek is. 

Az autogén tréning során a külső környezet kikapcsolásával, önszuggesztív szóbeli utasítások ismétlésével a relaxált állapotba került személynél tudatállapot változás jön létre. Ebben a jellemző tudatállapotban elindul egy belső spontán, fokozatokon át kialakuló képáramlás, imaginatív folyamat, mely érzelem-vezérelt, megtartott önreflexióval, és melyben a kognitív kontrollnak kis szerepe van. A belső képek szimbolikus jelentésűek, a testi érzetekkel, élményekkel, való kapcsolatuk teszi lehetővé a felidézésüket. A folyamatot hívóképekkel lehet segíteni.

A kognitív sémák a fejlődés folyamán, az élményeink mentén alakulnak. Emlékeket, érzelmeket, kogníciókat, testi érzéseket tartalmaznak. Az élmények integrálódnak, sematizálódnak. A sémák életünk folyamán a helyzetekhez való beállítódásainkat, élményeinket, értékeléseinket befolyásolhatják. A szimbólumterápia során, a kognitív sémák megjelenhetnek a belső képekben, az említett rögzülésmód és felidézhetőség miatt. 

A módosult tudatállapotban a tudattalan tartalmak hozzáférhetőbbé válnak. 

A problémák feldolgozása szimbolikus szinten történik, a tapasztalatok ezután könnyebben felhasználhatóak a mindennapokban. A szimbolikus feldolgozás azért könnyebb, mert új, más élmény kísér egy helyzetet szimbolizáló képet. A relaxáció és a terapeuta jelenléte oldja a szorongást. Ez, valamint a kognitív kontroll csökkenése, és a folyamat érzelem által való irányítottsága, együttesen megváltoztatják a kontextust, így lehetőség nyílik új viszonyulásra, a probléma adaptívabb, kreatívabb megoldására. 

Az imaginatív tartalmak feldolgozása az imagináció hatásszintjei szerint történik, spontán rendeződéssel, és ha lehetőség nyílik rá, verbális feldolgozással, az egyéni jelentés megtalálásával.